Et essay om et personligt forhold til Roulv, næsboernes gode, som levede på Sydvestfyn i tidlig vikingetid.

Disse tekster kan du få tilsendt gratis. Send mig en Email på

dahlibivar@Hotmail.com

og jeg sender dig teksterne som PDF fil.

En grundig rapport om Levende Havs researchrejse med kutteren Anton til svenske og norske fiskerihavne for at søge oplysninger om naturskånsomt fiskeri med tejner efter jomfruhummer.

3 PDF filer

Rapport

Turdagbog

Bilag

Copyright © All Rights Reserved