Et essay om et personligt forhold til Roulv, næsboernes gode, som levede på Sydvestfyn i tidlig vikingetid.

Disse tekster kan du få tilsendt gratis. Send mig en Email på

dahlibivar@Hotmail.com

og jeg sender dig teksterne som PDF fil.

En grundig rapport om Levende Havs researchrejse med kutteren Anton til svenske og norske fiskerihavne for at søge oplysninger om naturskånsomt fiskeri med tejner efter jomfruhummer.

3 PDF filer

Rapport

Turdagbog

Bilag

En fortælling om M/S Antons rejse som flygtningebåd til Nordvesttyskland i samarbejde med den fynske kunstner Jens Galshiødt og den tyske organisation Outlaw

En fortælling om en muslingetrawler, som ulovligt forberedte at opfiske muslinger i Nørre Fjord, Helnæs Bugt

En inspirationsrejse med kutteren M/S Anton, hvor deltagerne lod sig inspirere til at skrive haiku

I 1995 mønstrede Kate Larsen ud som radiotelegrafist i handelsflåden. Dette er et lille udpluk af hendes erindringer.

Copyright © All Rights Reserved