Håndbog for fritidsfiskereArbejdet med bogen sker i samrbejde med Dansk Amatørfiskerforening.

Forventes udgivet ultimio 2018

Fritidsfiskere udøver et kystnært fiskeri og anvender traditionelle redskaber, som er naturskånsomme og bæredygtige i forhold til havmiljøet.

I denne håndbog beskrives fritidsfiskeriets fartøjer og redskaber og metoderne for deres anvendelse.

Der fortælles om fiskeriets kulturhistorie og i lyset af erhvervsfiskeriets industrialisering skitseres det, hvordan fritidsfiskere er og i fremtiden bliver kultur- og traditionsbærere for en væsentlig del af dansk kystkultur.


Copyright © All Rights Reserved