I denne sommer 2016 har jeg været på recearchrejse med Levende Havs kutter M/S Anton til norske og svenske fiskerihavne for at søge oplysninger om fiskeri efter jomfruhummer med tejner. Resultatet var at tejnefiskeriet er både naturskånsomt og lønsomt for fiskerne. Det vil blive forelagt danske fiskere, politikere og fødevareforhandlere i sommeren 2017

Rapporten er lagt ud på nettet og udkommer i bogform ptimo 2017.

 

Se siden: Det levende hav.

De ældste på Mani

 

En fortælling på dansk, engelsk og græsk. Bogen gengiver nogle tusindarige træers fortællinger om hverdagsliv og dramatiske hændelser på Mani.

Udkommer samtidigt i Danmark og ved et Kazanthzakis event i Stoupa på Mani, Penloponnes den 22 september

Copyright © All Rights Reserved